Onze Values

The feedback loop is our friend

Creëer focus, gericht op waarde - Zorg voor wendbaarheid - Train de flow - Durf te falen - Wees visueel - Respect en Plezier!

 

Creëer focus, gericht op waarde

Waarde is niet voor iedereen gelijk. Wij geloven dat het belangrijk is voor teams dat de waarde op korte en lange termijn voor de stakeholder transparant is, om zodoende de inspanningen binnen de teams optimaal te kunnen focussen. Agile goed geïmplementeerd brengt scherpte aan in waarde voor klant en medewerker(s).

 

Als het Agile team volledig op de hoogte is van de belangen die spelen binnen een project, is minder controle nodig, ontstaat zelfsturing en wordt verantwoordelijkheid door het team genomen. Dat is het punt waarop teamleden optimaal gaan presenteren in creativiteit, oplossingen, continue verbetering en samenwerking. “This is where the magic happens!”

 

Een permanente focus om verspilling uit te bannen, levert minder wachttijd, verhoogt de snelheid, reduceert kosten en maakt teams en klanten blij. De mensen van ALD2 weten hoe dat in de praktijk werkt.

 

Zorg voor wendbaarheid.

Letterlijk vertaald betekent Agile behendig of wendbaar. De snelheid van verandering neemt radicaal toe in onze wereld. ALD2 weet wendbaarheid aan te brengen in teams en organisaties. Gestoeld op Agile principes en goed geïmplementeerde Scrum, is wendbaarheid de norm.

 

Om wendbaar te zijn helpt de focus op integrale functionaliteit en gerede (deel)producten. Kort cyclisch werken en vaak opleveren en testen is de standaard.

 

Focus, transparantie en een uitstekend begrip wat waarde toevoegt zijn ondersteunend daarin. Frequente toetsing bij de klant geeft teams de zekerheid van waarde en maakt het werken leuk en zinvol.

Train de flow

‘Als je het ziet, weet je het’. In Agile is flow de waarde stroom van begin tot eind. ‘Train de flow’ geldt ook voor het ontwikkelproces, de stappen die nodig zijn om tot een gevalideerd eindproduct te komen.

Kijk kritisch naar het proces; reduceer bottlenecks, verminder het aantal overdrachtsmomenten van informatie, beperk taak wisselen en limiteer ‘work in progress’ om de doorstroom te versnellen.

 

'Practise makes perfect'; als iets moeilijk is moet je het gewoon vaak doen. Dat geldt voor werk binnen een team maar ook werk tussen teams, afdelingen en disciplines. Alles moet exact kloppen; weet iedereen wat er af moet? Wat betekent af eigenlijk ? werken we aan de juiste zaken?

 

Het is belangrijk dat een Agile team zich traint in het afgesproken proces en de retrospective speelt een grote rol daarin. Continue verbetering onstaat door ... continue aandacht 

Durf te falen

Er zit kracht in 'falen'. Agile maakt gecontroleerd 'falen' mogelijk en reduceert daarmee risico’s. Vervang het woord falen door leren en het wordt gelijk een stuk leuker en productiever. 

 

Falen is niet erg. Maar waarom durven we het niet? Omdat het risico vaak te groot is. De grootste risico’s als eerste in kleine stappen aanpakken, maakt risico’s beheersbaar. “Fail fast & improve”.

 

Door te experimenteren met een 'minimal viable product' omarmt een organisatie fouten en gebruikt deze om van te leren. Dit vergroot de kans op succes enorm.

 

Agile faciliteert leren. 

 

Wees visueel

Mensen zijn van nature visueel ingesteld.

 

Missie en doelen inzichtelijk maken en de voortgang naar het doel tonen, helpt iedereen. Een goed ingericht scrumbord en alle info die behulpzaam is aan de muur, helpt bij het aanbrengen van focus en het bepalen van de voortgang naar het doel. Ook onze online tools die we gebruiken zoals Mural en Scrumwise helpen teams en individuen om sneller en beter samen te werken. 

 

Wij houden van visueel werken en iedereen kan het leren. Gebruik de kracht van het beeld. 

Respect en Plezier

Door bovenstaande principes toe te passen ontstaan goed functionerende teams en organisaties die aantoonbaar frequent klantwaarde leveren. Dat lukt alleen met respect voor de kwaliteiten van het individu en zijn of haar bijdrage aan het teamdoel. Daarin is geen plaats voor een command en control manier van leidinggeven.

 

Wij vinden respect en plezier in (samen) werken belangrijk en werken graag met organisaties waar veiligheid en transparantie gegarandeerd zijn. 

Dit zijn onze
trainers

Ronald van den Heiligenberg
>

Ronald van den Heiligenberg
Scrum master

Rob Verwer
>

Rob Verwer
Scrum Master

Niels Colijn
>

Niels Colijn
Consultant Testing & QA

Voorspelbaar en in control zijn met je projecten

Wil je grip houden op je projecten en besteed je je tijd liever aan inhoud dan aan processen? Wij kunnen je helpen met het inrichten van je organisatie door onze expertise en trainingen op het vlak van Testmanagement en Agile Scrum. Wil je een keertje gratis klankborden via Teams of bij ons op locatie?

Maak nu een afspraak met ons!